نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی- درباره نشریه
معرفی نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی با توجه به نیاز شدید به این نشریه و عدم وجود نشریه ای که مقاله های مرور سیستماتیک را در کشور بچاپ برساند، توسط انجمن علمی پرستاری ایران و موسسه دانش بنیان نوآوران سلامت آریا پارس پژوه پس از طی مراحل اخذ مجوز ار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی همزمان با عید سعید نوروز ۱۳۹۵ تاسیس گردید.

اهداف این مجله چاپ مقالات مروری و مرور سیستماتیک در حوزه های مختلف علوم پزشکی (پزشکی، پرستاری، داروسازی و داروشناسی، دندانپزشکی، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی و...) می باشد.

حرکت در جهت دستیابی به رده اول تولید دانش در منطقه خاورمیانه و سپس انشاالله در آسیا و جهان.

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

رییس انجمن علمی پرستاری ایران

مدیر عامل موسسه دانش بنیان نوآوران سلامت آریا پارس پژوه

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی:
http://ijsr.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب